2023-12-06 Nyhedsbrev

2023-12-06 12:00
Kære Søboer :)

Der er ikke kommet skraldeskur endnu, og det er ikke fordi vi ikke laver noget. Det er udsat til frosten går af jorden.

Vi, især Jens, ligger vandret med telefonsamtaler og mails til kreditorer, advokatfirmaer og ABF's juridiske afdeling, der bistår. Det er 26G, vi arbejder på en eksklusion. Det kræver meget arbejde.

26G har endnu ikke betalt boligafgift for december, de har modtaget rykker i morges.

§6 i A/B Søbo's vedtægter :

Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Andelshaveren kan ikke mod sikkerhed optage lån eller give sikkerhed i andelen, som overstiger 80% af pantets værdi på lånetidspunktet. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven §4a.

Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.


26 G har heller ikke jvf. §6 betalt gebyr for adkomster i andelen. Foreløbig 4 adkomster, som hver især kræver meget arbejde af bestyrelsen.


26G skylder fortsat A/B Søbo for alle 4 adkomster i alt kr. 4000.
A/B Søbo har ikke overblik over 26G's gæld blot den til os som forening og den gæld til andre kreditorer i adkomsterne.


Af andet opmuntrende kan nævnes ekstra regninger for A/B Søbo 2024 for renovation :

Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendom 2024

Specifikation

Administration 12 stk kr. 4.320,00

Gebyr Genanvendelige 12 stk kr. 7.080,00

Gebyr Storskrald og Haveaffald 12 stk kr. .8070,00

Gebyr Genbrugsstationen 12 stk kr. 6.000,00

Gebyr Miljøfarligt Affald 12 stk kr. 1.530,00 kr. 306,00

Restaffald 770 l 1 stk kr. 2.616,25

Madaffald 140 l 1 stk kr. 1.872,50

Skadesdyrsbekæmpelse kr. 504,00


i alt kr. 31.992,75 kr for renovation 2024Bedste hilsner og ønsket om en god jul til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo