2024-05-02 generalforsamling indkaldelse

2024-05-03 11:56
Generalforsamling i A/B Søbo torsdag d. 6/6 -2024 kl 19:30 i Reerslev forsamlingshus

Foreløbig dagsorden :


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

3. Værdiansættelse af andelsboliger. Orientering og diskussion v/ Pia og Jens

4. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse. Se årsrapporten v/ Jens T

5. Valg af administrator.

6. Forelæggelse af drift og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Generel stigning på ca. 200 kr. ? v / Jens T

7. Valg til bestyrelse. Formand Pia er på valg v/ Pia

Bestyrelsesmedlem – Mikkel er på valg. Er der nye emner til bestyrelsen, kasserer, formand ? Vi skal have valgt en kasserer, der kan træde ind ved årsregnskabet for 2024. Jens vil overlevere forår 2025 inden sin afgang. Kasserer Jens T , bestyrelsesmedlemmer Lise og Jens H fortsætter.

8. Valg af suppleanter for et år af gangen, Camilla.

9. Vedligeholdelsesplan, herunder energimærkning. Vedligehold af mure, rødalger og maling. v/ Jens T

10. Elstander til elbiler. Udvalg under og refererende til bestyrelsen, der undersøger ? Orientering v/ Rene, Lise

11. Status : Stikledning til fibernet, finansiering m.v. v/ Jens T

12. Totalplan for vores fællesareal, udvalg med repræsentant fra hver andel ? Terrasse ved skur, omlægning af græsplæne uden mos, etablering af hegn ved skraldeplads og beplantning – budget ? v/ Pia

P-pladser. Størrelse, antal, antal biler pr andel, fri gæstepladser eller fast brug af andelshavere, langtidsparkering versus opbevaring af køretøjer o.a.

Bestyrelsens forretningsorden underskrives af bestyrelsen hvert år og forelægges på generalforsamlingen alternativt i første nyhedsbrev efter generalforsamlinger/referat af generalforsamlingen.

Festudvalg

Valg af revisor

Indkomne forslag

Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 26/5-24


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Pia Østerby, formand
Andelsforeningen Søbo