2024-04-14 indkaldelse til arbejdsdag og referat af bestyrelsesmøde

2024-04-14 12:00
Hej Søboer :)

Bestyrelsen holdt møde i går d. 11/4-24, vi havde den kommende generalforsamling og arbejdsdag i foråret på dagsordenen.

I løbet af næste uge efter koordinering med revisionsfirmaet vil vi kende en dato for generalforsamling og indkaldelse med dagsorden og regnskab bliver herefter sendt ud. Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før og må gerne allerede sendes nu.

Arbejdsdag i A/B Søbo søndag d. 5/5-24 kl 10 :

1. Bede på begge sider af P-pladserne skal luges, ligeledes fortov

2. P-båsene males op tydeligere – der er et ønske om større både, men da vi skal have 1,5 bås pr. andel vil det kræve anlægning af et større areal til P-pladser. Der vil blive et oplæg om dette på generalforsamlingen.

3. Havemøbler efterses og efterspændes.

4. Lave låge ved E/D.

5. Ny lås til indkørsel af bagvej. Jens T kontakter HTK kloak om tilladelse.

6. Ryd haveaffaldsplads op, den fylder ud over vej. Brug papirsække til haveaffald og stil ud til haveaffaldsafhentning. - VEL MØDT :)


Den ny andelsboliglov træder i kraft her 15/4-24, så vi skal på generalforsamlingen tage stilling til de ny muligheder for værdiansættelse af andelene. Bestyrelsen anbefaler at i inden generalforsamlingen ser ABF's vejledning på YouTube – kun via dette link og udløber 30/4-24 -

https://www.youtube.com/watch?v=hKxIA1x172Q

Her gennemgår ABF de 3 muligheder: Litra A,B og C, der er før 15/4-24 og de ny Litra A,B,C og D.


Før 15/4-2024:

A anskaffelsesprisen

B kontant handelsværdi/ valuarvurdering - gyldig 18 måneder

C offentlig ejendomsvurdering fra 2012Efter 15/4-2024:

A anskaffelsesprisen

B kontant handelsværdi / valuarvurdering - forlænget gyldighed 42 mdr i praksis 3 år

C offentlig ejendomsvurdering fra 2012

D Nettoprisindeksering af den seneste offentlige ejendomsvurdering

Skal A/B Søbo fortsætte med løsning C eller vil vi værdiansætte efter ny metode ?


Bestyrelsen henstiller til ikke at bruge P-pladser til langtidsparkering eller til køretøjer, der ikke kan køre selv, at udvise bedre disciplin i cykelskuret og omkring forhaverne. Vi skal kunne benytte stierne. Benyt den lille folder fra HTK eller app'en Affaldsportal, hvor du let kan søge på alt til affaldssortering.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia Østerby, formand
Andelsforeningen Søbo