2024-02-12 Nyhedsbrev VIGTIG - fødselsdag og fibernet

2024-02-12 12:00
Lotte fylder 50 år onsdag og vi kvitterer med et gavekort – tillykke med den runde dag :)

Jens T. har den 12-02-2024 haft møde med Nordkysten A/S (TDC) angående installeringen af fibernet.

Tidshorisont: Selve gravearbejdet, så hurtigt som muligt. Gravearbejde og kabellægningen er estimeret til at vare en uge +/-. Gravearbejdet starter formodentlig nu onsdag d. 14/2-24, d.v.s. portene skal være ryddet, så gravearbejderne kan komme til.

Gravearbejde: Søbo skal kobles på TDC-skabet ”Thorsager 26” ved 26M. Herfra skydes/graves til græsplænen, så graves der hele vejen rundt fra, 26M til 26C, i græsplænen, parallelt med fliserne et stykke inde. Fra denne udgravning skydes kablet ind til midt for vinduet ved trappen i de "udvendige" andele. I buegangene vil der blive gravet ind langs væggen modsat hoveddøren, og til midt for trappen i entreen. I hjørnet A, B og C kan der muligvis blive yderligere gravet og taget fliser op p.g.a. kloakkens placering.

Fysisk opkoblingen: TDC’s kasser (udvendig på muren) til kobling af modem er desværre ikke sat op endnu. Disse vil blive monteret udvendigt på væg under vinduet ved trappen. I buegangene vil kasserne blive monteret på udvendig væg ud for trappen selve modemmet (indvendige del ) er planlagt til at være under trappen til første sal i alle andele. Da det ifølge Nordkystens Formanden for gravearbejdet er ret indlysende, hvor TDC kasserne skal placeres, skulle dette ikke være et tidsopsættende problem for gravearbejdet.

Reetablering af området: Fliser bliver lagt som oprindeligt. Plænen bliver ligeledes reetableret. Der vil efterfølgende, senere på året, være et møde med Nordkysten/TDC her i Søbo, hvor evt. klager over og mangler ved reetablering bliver behandlet.

For at undgå misforståelser og unødvendig bøvl:

Alt kommunikation angående gravearbejdet sker mellem Nordkysten (TDC) og Jens T. 26C. Jens T. melder tilbage, så snart der er nyt.

Jens T. har haft møde med flisemanden Dennis, vi har besluttet at udsætte til bedre vejr og jordbund.

Vi taler sammen hver mandag og vurderer ;-)

Jens er også startet så småt med at se på regnskabet. Vi skriver, når der er nyt om generalforsamlingen.Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia Østerby, formand
Andelsforeningen Søbo