2023-10-04 referat af bestyrelsesmøde

2023-10-11 12:00
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4/10-23 hos Lise
Tilstede: Lise, Mikkel og Pia Ferie: Jens H Fraværende/syg: Jens T

Følgende forretningsorden blev vedtaget :

”Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Formanden er valgt direkte, men kasserer, næstformand og sekretær udpeges.

Formanden tegner foreningen med bestyrelsen.

Formand og kasserer har ansvar for foreningens økonomi, som er sikret gennem Danske Banks District, som kræver dobbeltgodkendelse.

Kasseren har foreningens NemID og e-Boks, og underskriver således digital post i samråd med formanden.

Formanden er sekretær og udsender nyhedsbreve og samler dokumentationer primært digitalt, formelt på A/B SØBOs harddisk og via hjemmesiden.

§27 (27.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. I en sådan sag træder 1. suppleant og/eller evt. 2. suppleant ind i stedet for det pågældende bestyrelsesmedlem. (27.2) Der udsendes nyhedsbrev til beboere med resultater og overvejelser ved bestyrelsesmøde. (27.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§29 (29.1) Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. ”

Vi retter den til, hvis og når opgaver ændrer sig og bestyrelsen underskriver den efter hver generalforsamling.Jens T går videre med tilbud på skraldeløsning 3 ved flagstangen. Indhenter tilbud på fliser og træværk samt sikrer med HTK/Urbaser, at de accepterer løsningen. Vi skal også have en løsning på fældning af pilen. Bestyrelsen vælger en løsning under de 100.000 kr., der er bevilget på den ekstraordinære generalforsamling.

Vi skal muligvis afhængig af tidshorisont have en arbejdsdag i år til beplantning om skraldeskur ellers tager vi det til foråret.

Arbejdsdag : Søndag d. 28/4-24 – sæt kryds i kalenderen !
Vi fjerner asbestplader fra den gamle skraldeskur og indretter det til græsslåmaskiner og haveredskaber.
Lise kontakter HTK/Vega for håndtering af pladerne, som vi skal have transporteret væk samme dag. Vi får brug for trailer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia Østerby, formand
Andelsforeningen Søbo