2023-09-25 Ekstraordinær generalforsamling og skraldeordning

2023-09-25 20:59
Husk ekstraordinær generalforsamling
onsdag d. 27/9-23 kl 20 - 20:30 i cykelskuret.

Eneste dagsordenspunkt er bevilling af beløb til ny skraldeordning. Vi skal være 2/3 d.v.s. 8 tilstede, så aflever venligst fuldmagt til en anden evt. i postkassen hos 26C eller 26 L, hvis du er forhindret, tak.
 

Bestyrelsen har set på mulige løsninger og har foreløbig kun indhentet tilbud på løsning 1, d.v.s. kun fliser og uden halvtag.
Så onsdag stemmer vi om at bevilge op mod 100.000 kr. til en ny skraldeløsning. Bestyrelsen vil så finde en løsning.
Bestyrelsen har set på forskellige mulige løsninger. Vi antager at anlæg af ny P-plads er væsentligt dyrere pr kvadratmeter end alm. flisebelægning.
Forslag til ny skraldeløsning:

Containere bag nuværende skraldeskur – samme afstand som nu for brugere og skraldefolk og samme lugtgener. Muligvis en løsning, der ikke holder i længden, da der er langt for skraldefolk at gå. Ved ny licitation i kommunen kan der komme skærpede krav til afstand. Meget snerydning af midterstien ved sne. Pris 70 -100.000 kr for ny flisebelægning og måske senere et halvtag.

Foran skraldeskuret – lidt kortere at gå for alle, men muligvis øgede lugtgener, da det er i solen. Kræver helt ny flisebelægning og måske halvtag samt rækværk.

Flisebelægning i 1 -1 1/2 m på hver side af midterstien – centralt, muligvis med luftgener, men der er luft omkring. Etablering af helt ny flisebelægning samt rækværk med beplantning op af og halvtag.

Nyt skraldeskur på græshjørnet ved M og L – ikke centralt placeret og vil skærme for udsyn. Etablering af nye fliser, rækværk med beplantning og halvtag.

På en af P-pladserne, hvilket kræver at vi udvider med en P-plads ved M og/eller A-B-C, da vi skal have 18 pladser – helt ny P-belægning, rækværk og halvtag.

Etablering af platform med fliser i beplantningen ud til vejen- halvtag og rækværk. Måske vil HTK ikke godkende løsningen, da skraldefolk så skal gå med containere på fortov.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo