2023-05-10 indkaldelse til generalforsamlin

2023-05-10 12:00
Ingen indkomne forslag

Generalforsamling i A/B Søbo onsdag d. 24/5-2023 kl 19:30 i Reerslev forsamlingshus

Foreløbig dagsorden :

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse. Se årsrapporten v/ Jens T

Valg af administrator.

Forelæggelse af drift og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften v / Jens T

Værdiansættelse af andelsboliger. Orientering og diskussion v/ Pia

Valg til bestyrelse.

Kasserer Jens er på valg V/ Jens T

Bestyrelsesmedlem – Lise og Jens er på valg. Er der nye emner til bestyrelsen, kasserer, formand ?

Valg af suppleanter for et år af gangen, Camilla.
Formand : Pia og bestyrelsesmedlem : Mikkel fortsætter.

Vedtægtsændringer v/ Jens se vedhæftede bilag

Vedligeholdsplan, herunder energimærkning. V/ Jens T

Elstander til elbiler. Udvalg under og refererende til bestyrelsen, der undersøger ? v/ Pia

Status : finansiering af stikledning til fibernet, andelsboliger i Reerslev v/ Pia

Totalplan for vores fællesareal, udvalg med repræsentant fra hver andel ? Terrasse ved skur, omlægning af græsplæne og beplantning v/ Jens T

Festudvalg

Valg af revisor.

Eventuelt.

vedhæftet forslag til ny vedtægter med rød/grøn og vedtægter rettet til nyt forslag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia Østerby, formand
Andelsforeningen Søbo