2023-03-23 Nyhedsbrev

2023-03-23 12:00
Hej Søboer :)

Vi arbejder på generalforsamlingen og håber der snart er nyt.

Bestyrelsen har stukket hovederne sammen og blevet enige om at bevillige godt 20000kr. til 2 nye gavlvinduer i 26A. Tømrer har beset og anbefalet udskiftning samt sendt tilbud.

Husk at læse guide for affaldssortering, den findes i app'en Affaldportalen, hvis du ikke har gemt den, vi fik af HTK. Der er nemlig stadig en del pap i plastbeholder. Mælke- og yoghurtkartoner skal tømmes ( jeg fandt en med godt halvdelen af pærebananyoghurten i ! ) OG presses sammen, så vi kan have plasten i containeren. Vi betaler i forvejen for dobbeltafhentning af plast.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo