2023-02-13 Nyhedsbrev

2023-02-14 12:00
KÆRE SØBO'ER
- ALLE BOLIGAFGIFTER VAR BETALT TIL TIDEN, DER ER STADIG NOGET GØJS FRA ÆNDRINGEN MED ENKELTE, DER IKKE FIK ORDNET DET TIL TIDEN, MEN DET KØRER.

VI AFVENTER REGNSKABER INDEN DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING.
VI HAR STYR PÅ FORSLAG TIL VEDTÆGSÆNDRINGER, SOM FØLGE AF NYE REGLER OM BELÅNING.
SÅ ER DER OPFØLGNING PÅ VURDERING AF VORES ANDELE.
ABF SKRIVER LIDT OM VURDERING AF ANDELSBOLIGER I DERES NYHEDSBREV :
ANDELSBOLIGERS VÆRDI ER PÅ VEJ I FOLKETINGET
Længe ventet lovforslag om værdiansættelse af andelsboliger nåede ikke at blive fremsat før vinterferien, men er sat til at blive behandlet i denne folketingsperiode. Det vides endnu ikke, hvornår en ny lov vil kunne træde i kraft, hvis den bliver vedtaget.
DEL ARTIKEL
FOTO: COLOURBOX
09. FEBRUAR 2023

Den nye regering og det nye Folketing havde planlagt, at et forslag til en ny lov om værdiansættelse af andelsboliger skulle fremsættes og behandles nu her inden vinterferien. Fremsættelsen er nu blevet udskudt, men heldigvis ikke længere end at lovforslaget forventes fremsat i løbet af februar og i hvert fald i løbet af denne folketingsperiode, der løber frem til maj.

En ny lov skal træde ind som erstatning for de offentlige vurderinger af andelsboliger, der blev suspenderet i 2012 og afskaffet helt i 2020. Nogle andelsboligforeninger har således ventet mere end ti år på en løsning.

- Det her er noget, som rigtig mange andelsboligforeninger har ventet meget længe på, så vi er glade for, at man fra politisk side får kigget på det snarest - selvom det naturligvis er ærgerligt, at det nu igen bliver skubbet, siger ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund.

Må vente
Lovforslaget - tidligere kaldet ”L 32” - nåede at blive fremsat i oktober sidste år, men da der blev udskrevet valg, bortfaldt det og al anden lovgivning, der ikke var færdigbehandlet.
Netop fordi de var så langt med lovforslaget, og der umiddelbart var et flertal bag, på tværs af fløjene, er det forventet, at det stort set er det samme, der genfremsættes. Det er dog et nyt Folketing og en ny regering, så der kan ske ændringer i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Og en ting bliver helt sikkert ændret, nemlig tidspunktet for ikrafttrædelse, da det oprindelige forslag skulle være trådt i kraft den 1. januar 2023. Før det fremsættes på ny, er det ikke til at sige, hvornår det eventuelt kan træde i kraft.

Det får naturligvis betydning for de foreninger, der håbede at kunne bruge de nye regler i forbindelse med generalforsamlingerne, der typisk ligger her i årets første kvartal, men foreningerne må altså væbne sig med tålmodighed lidt endnu, før de kan få glæde af en ny lov.

Vurdering forlænges
Helt konkret skal lovforslaget ændre på to af værdiansættelsesprincipperne i andelsboligloven. Det betyder, at valuarvurderingernes gyldighed forlænges til at kunne gælde 42 måneder fremfor 18 måneder og at der bliver mulighed for at den seneste offentlige vurdering (ofte fra 2012) stadig kan bruges og kan fremskrives med nettoprisindekset en gang årligt.

Således vil der stadig være en gratis vurderingsmetode - den offentlig vurdering - hvor værdien dog ikke udhules af inflationen. Derudover vil de foreninger, der bruger valuarvurderinger, ikke behøve at betale for en ny vurdering af ejendommen hvert år. Det vil især komme små foreninger med få salg til gode.

Lovforslaget er en udløber af en politisk aftale fra maj 2020. De konkrete løsningsforslag er blevet til på baggrund af anbefalinger fra et granskningsudvalg, som ABF også var med i.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo