2022-06-16 Referat af bestyrelsesmøde

2022-06-16 12:00
Hej Søboer :)

Vi holdt bestyrelsesmøde i går.

Vi planlægger at rydde op i cykelskuret i september, få smidt gamle ting ud og sorteret, så der er navn på indholdet fremover.

Vi opfordrer til at du selv fjerner og bortskaffer de ting, du ikke bruger inden.

Søndag d. 4/9-22 sætter vi en pavillon op, hvor du kan sætte de ting fra cykelskuret, du vil bevare.

Søndag d. 11/9-22 forventer vi at cykelskuret er ryddet,
 
D.v.s. vi tømmer sammen fællesting og cykler. Vi rydder op og fordeler hylder og evt. tagplads, hvis vi stadig skal have ting i taget.

Skulle der mod forventning være noget tilbage, må vi betragte det som storskrald. Det er hensat på fællesområde og Søbo må herefter fjerne det evt. overgive det til andre.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu :)

Måske får vi også overskud til at plante lavendler på det sidste stykke ved skraldeskuret bag grillen :)


Vi har forhørt os hos forskellige byggesagkyndige om en 10-årig vedligeholdelsesplan for A/B Søbo. Når vi har valg firma, vil der komme sagkyndige rundt og bese ejendommen med henblik på at beskrive tilstanden, anbefale tidsrammer for udbedringer, reparation og udskiftninger samt økonomiske overslag.

Vi udskifter fortsat vandvarmere, vinduer og døre, når de efter tømrers vurdering trænger til udskiftning. 

Med vores lille økonomi vil vi naturligvis prioritere forebyggende og nødvendige tiltag i vedligehold frem for kosmetiske tiltag, såfremt økonomien ikke rækker til det hele.

Vi gør opmærksom  på at det er A/B Søbo der har ansvaret for al udvendig vedligehold af bygningerne.
Du må ikke bruge rensevæsker, men må gerne vaske dine vægge i vand, men skal være opmærksom på, at skader ved sådan vask, eksempelvis yderligere afskalning af filtsning, er eget ansvar.
 
Direkte adspurgt på reparation af murværk ved hjørner,gesimser, gesimsbånd og sålbænke har bestyrelsen henvist til kommende vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen kan heller ikke bevilge pengene, det er generalforsamlingen.

Bestyrelsen kigger på vedtægterne og konsekvenserne ved belåning og salg.

Jens 26C har skiftet vores flagline og håndtaget i skraldeskuret - tak for det :)

Tømreren kommer forbi i denne uge for at se på reparation af toiletvindue hos 26M og havedør hos 26E.

Vi afventer svar fra HTK mht om de vil overtage de gamle kompostbeholdere. 
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia Østerby

Andelsforeningen Søbo