2022-05-13 referat af bestyrelsesmoede 2022-05-12

2022-05-15 09:54
Kære alle i Søbo :)


Haveaften onsdag d. 1. juni kl 17

Husk at stemme først ;)

Vi skal have flyttet kompostbeholderne og ordnet bag skuret og

luget bede


Vi planlægger at leje en mosbekæmpelsesmaskine til efteråret.


Pia har på vegne af A/B Søbo anmeldt rotteproblemet på rotteweb jvf. anbefalingerne på generalforsamlingen. Vi skal imidlertid alle gå ind og anmelde det på :

https://www.htk.dk/Bolig-og-veje/Hus-og-have/Rotter#Det-er-nemt-og-hurtigt-at-anmelde-rotter

da HTK's rottefængere ikke må betræde de enkelte haver uden anmeldelser fra jer hver især.

Ligeledes bør I gå ind på :

https:// tdcnet.dk/tilmeld-fiber

hvis I vil vise forhåndsinteresse for at få fibernet, når det er klar. Det er Søbos bestyrelses anbefaling og Landsbylaugets, som fortsat arbejder på en løsning for alle og håber på en gratis tilslutning. Alternativt vil A/B Søbo finansiere den sidste opgravning, så tilslutning vil blive ens for alle i Søbo.

Bestyrelsen vil arbejde på vedtægtsændringer til næste generalforsamling omkring salg: Beløb til tilbageholdelse, energimærkning, maximum belåning på 80% m.v.

Vi har fortsat elstander til elbiler på listen. Planen er til den tid at tage el fra fællesmåler og at få elstander med betaling ved P-pladserne nærmest skuret.

Søbo har p.t. 431.019,46 kr. på vedligeholdelseskontoen, der trækkes nogle tusinde kroner hvert år i gebyr for konto m.v.

Vi betaler ca. 100.000 kr. ind hver år, svarende til ca. 700 kr. pr måned pr andel.

Hvis vi f.eks. ønsker at spare 144.000 kr. ekstra op hvert år svarende til i alt 244.000 kr. vil det betyde en månedlig stigning i boligafgift pr bolig på 1.000 kr., hvis vi skal låne beløbet, bliver stigningen lidt højere, da der er ekstra omkostninger til lån.

I øjeblikket betaler vi løbende vinduer, mindre reparationer og vandvarmere, når de trænger til udskiftning og lader så meget som mulig stå til renovering af tag og andre store udgifter. Vil vi renovere mere radikalt skal vi enten spare op eller låne. At låne kræver også, at vi har vist evne til at spare op og har noget at starte ud med.

Jens 26 C har indhentet et forsigtig overslag fra tømrer på udskiftning af vinduer, da glas ikke kan skiftes i nuværende rammer.

Følgende ønsker er stillet på de sidste generalforsamlinger :

2021 Hardieplank på vores 9 kviste 202.500 kr.

2021 Maling af mure efter model i Thorsbo 250.000 kr.

eksklusive ekspert til vurdering af vores

murværk som ikke er lig Thorsbos

2022 Udskiftning af alle vinduer til 3-lags 903.776 kr.


Svarende til en merudgift på 1.900 kr. pr mdr. pr andel i 5 år.

Derudover skal der spares op til de løbende reparationer herunder evt. maling af kviste, fibernet, elstander til elbiler og udskiftning/renovering af tag.

Ydermere udløber vores boliglån, et indexregulerede swaplån, om 15 år og kan efter al sandsynlighed give et restbeløb, der skal indfris ved omlægning af lån med ændrede boligafgifter til følge.

Vi diskuterede vedligeholdelsesplan for A/B Søbo, Jens 26 C har indhentet 4 tilbud på en vedligeholdsplan. Disse varierer fra 15.000 kr. til 27.000 kr. inkl. moms. Ifølge tilbuddet har planen en varighed på 10 år og et forslået budget (dog ikke det billigste). Jens 26C opfordrede kraftigt til at indføre en vedligeholdsplan af hensyn til optagelse af evt. lån i forbindelse med salg/køb og forbrugslån, samt evt. evaluering. Yderligere, får foreningen et overblik over kommende vedligeholds udgifter.

Vi får i øvrigt fint besøg torsdag d. 23/6 kl. ca. 20:30, men kun i kort tid. Amanda bliver student og klassen lægger deres vej forbi Søbo på deres vogntur med et festligt indslag :)


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo