2022-01-06 Nyhedsbrev

2022-01-09 12:52
Godt nytår til alle i A/B Søbo :)

Alle boligafgifter er netop blevet betalt :)

Bestyrelsen har fået julegaver fra Taastrup Ny Vinhandel som sidste år, tak for det :)

Pia fyldte 60 år d. 1/1-22 og får en gave af A/B Søbo som vi plejer ved runde fødselsdage :)

Vi har netop fået en ny på ventelisten, så der nu er 18 på listen.

Jens 26C er i fuld gang med at ordne vores skraldeskur for os, så vi kan leve op til de ny tiltag fra HTK's side.

Storskrald er ikke længere pap og plast, det skal sorteres i de rette beholdere og de kommer i løbet af højst 14 dage. Der skal sorteres meget mere og der vil jævnlig blive tømt.
Dagrenovation flyttes til fredag, det fremgår af HTK*S afhentningskalender :
https://htk.renoweb.dk/Legacy/upload/calenderOut.aspx?adrid=9288&year=2022

Ninna har også linket til den på vores hjemmeside :
https://xn--absbo-thorsager-7tb.dk/

Her med andelsugebogstav på januar - juni 2022 med:
https://xn--absbo-thorsager-7tb.dk/uf/110000_119999/110135/d65cc2afe8c3e9d33beac7cd428e51cc.pdf

og her juli - december 2022 med :
https://xn--absbo-thorsager-7tb.dk/uf/110000_119999/110135/d65cc2afe8c3e9d33beac7cd428e51cc.pdf

Her kan du også se datoer for afhentning af pap, haveaffald og som skrevet dagrenovation.
Der er sat et par poser m.v. ved vores indkørsel, de bedes fjernet, da det ikke er storskrald, men skal sorteres i beholderne, som kommer i løbet af 14 dage. Første dato for afhentning af storskrald altså ikke pap og plast er i følge kalenderen 21/1-22.

Alle der har fyret nytårsfyrværkeri af bedes i øvrigt rydde op efter sig.
 

Skrald status:

Restaffald containeren blev tømt i dag.

Skuret er ryddet for alt, plastik og andet blandet gods er i plastik sække bag skuret. Der må ikke henstilles mere affald bag skuret.
Der må ikke henstilles løst skrald eller andet i skraldeskuret, alt skal være sorteret og lægges i de respektive containere. Alt andet affald bortskaffer I selv.

Tidshorizonten på nye containere er op til 14 dage, dvs at vi alle må have/vise lidt tålmodighed med kommunen, skraldemændene og hinanden.

Hylderne er fjernet fra skralderummet, og vejsalt og maling er nu på hylder på endevægen i cykelskuret, hylderne er forbeholdt salt og maling. Vandhanen i skraldeskuret vil blive ændret så den ikke er i vejen for de nye containere.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo