2021-02-04 Boligafgift

2021-02-05 12:00
Jeg vil lige minde om, at boligafgift skal betales hver d. 1. i måneden og være modtaget på A/B Søbo's konto senest d. 5., så det er absolut sidste dag for indbetaling af boligafgift i dag, hvis ikke du allerede har indbetalt. Jeg håber på denne måde at slippe for fredag aften og i min weekend at skulle korrespondere evindeligt og for at sende personlige rykkere ud til de 2 sidste. I kan selv tjekke på jeres konti, om der er boligafgift til betaling, I skal ikke spørge mig.
God weekend, når den kommer :)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo