2021-01-24 Affald igen

2021-01-24 11:33
Vi har stadig en del problemer med affald diverse steder eller jeg skal måske skrive igen.

Sorter, minimer og pak dit affald både i vores affaldsskur og når du sætter ud til storskrald.
 
 


Camilla har taget dette billede i går - er det nødvendigt at sige, at man ikke smider skodder i vores fælles have ? Måske er det nogen udefra, men vi må da være nogen, der ser hvem det er og være i stand til at påpege det ? Vi har små børn, der bor og leger her !
Jeg har i øvrigt d. 12/1 og 13/1-21 haft et par indlæg og debatter på Facebook, Grundejerforeningen Thorsager i Reerslev 's side , hvor jeg på A/B SØBO's vegne uomtvisteligt frabeder mig storskrald ved vores indkørsel. Det er ulovligt at henkaste affald hos andre og det er os, der står med problemet, når HTK ikke tager skraldet med. Ditte har været så venlig at ordne den spand med hundefoder, så den kom med i denne omgang. Mad er ikke storskrald. Hvis Grundejerforeningen vil afgive P-pladsen ud for os til storskrald, er det Grundejerforeningen, der overtager kommunikationen med og ansvaret over for HTK, herunder ekstra betalinger og/eller bøder.

Det er meget enkelt : Al affald skal sorteres og al affald skal være synligt d.v.s. i klare poser, sorteret.