2020-10-16 Nyhedsbrev

2020-10-16 12:00
Hej alle :)

Så er der yderligere 2 vandvarmere, der skal udskiftes. Jens 26C, laver aftale med VVS. Når de er skiftet, er der skiftet vandvarmer hos c, f, i, k,l og m.

Der er efterhånden mange, der søger om lån, pant i andel. Det er et større arbejde for bestyrelsen hver gang med adkomsterklæringer og inddrivelse af gebyr. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at der ved optagelse af lån/pant i andelen i følge vores vedtægter skal betales et gebyr fastsat til 1000 kr. på generalforsamling til A/B Søbos konto. Vores vedtægter har ikke noget maksimum for gæld i andelen, så det er alene en sag mellem andelshaver og bank.

Og så den sædvanlige affaldssnak :
Pap skal renses for plast og andet, trykkes fladt og i papcontainer.
Nemlig.com-papkasser skal også i papcontainer og ikke ligge ovenpå.
Når al pap fra de ny havestole kan renses og pakkes i containeren, kan nemlig.com også. Pia må næsten dagligt sortere i pap, fjerne juicekartoner m.v.
Juicekarton er med folie og plastprop, det er ikke pap !
Affaldsposer med pap er ikke pap, det skal ud af posen og være rent.

HTK ønsker at registrere A/B Søbo som dårlige betaler, da der ikke er betalt afledningsafgift for vand i en andel i flere år. Gælden er overgået til gældsstyrelsen og andelshaveren er gjort opmærksom på, at hvis gælden forsøges inddraget via A/B Søbo, så starter vi en eksklusionssag for at inddrive pengene. Vi vil ligeledes inddrage penge til andre skyldnere som f.eks. Grundejerforeningen Thorsager.
Jens 26C, arbejder på at få en aftale med kommunen, da vi ikke ønsker at blive registreret som dårlige betaler alene p.g.a. en andel og fordi Reerslev Vandværk fastholder, at vi ikke kan blive registrerede som alle andre med selvstændigt login til vandforsyningsoplysninger på vores bopæl og få vores regninger i e-boks. Pia arbejder på den side af sagen endnu. ( Sagen startede i 2018 ! )

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo