2020-08-20 Referat af bestyrelsesmøde og nyhedsbrev

2020-08-20 12:00
Referat af bestyrelsesmøde 20/8-20 og nyhedsbrev

Bestyrelsen har lavet en opsamling og diskuteret forskellige punkter

A/B Søbo's økonomi bliver tjekket op i ABF

Kvistene ved M, K, e.v.t. L samt skotrende mellen B og C skal ordnes af tømrer, Jens C forhører sig hos Tømrermester Ørum. Det er svært at få håndværkere i øjeblikket, men vi vil gerne have det lavet inden vinter.

Vi afventer HTK's udspil med det ny affaldssortering. Det trækker ud og der sker ændringer.
https://www.htk.dk/Bolig-og-veje/Husholdningsaffald/Ny-affaldsordning

Vandvarmer i 26 F er defekt og bliver skiftet. Jens C kontakter Strube for tilbud.

Vi snakkede varmepumper, de holder ikke evigt. Måske skal vi lave samlet tilbud ligesom sidst, når de første ryger ? Foreløbig går det meget godt.

A/B Søbo holder arbejdsdag søndag d. 4. oktober kl. 10 og nogle timer.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Vi vil gerne have nye havemøbler

Beskåret rødtjørn og købt en ny

Ryddet op i skurene og navnlig bag skurene, der skal ikke være

opbevaring af private ting.

e.v.t.

Grundejerforeningen Thorsager holder generalforsamling i forsamlingshuset onsdag d. 26. august kl. 18:30.


A/B Søbo har mulighed for at stemme samlet for alle 12 andele eller individuelt. Hvis du ikke møder op selv, har du mulighed for at aflevere fuldmagt til en anden andelshaver. Der er blandt andet 16 forskellige budgetforslag, hvor flere af dem indeholder væsentlige forhøjelser af kontingent for 2020.

Vi har udarbejdet og vedhæfter skabelon til fuldmagt. Du kan også få den printet hos Pia.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo