2020-03-03 Nyhedsbrev og indkaldelser til generalforsamling og arbejdsdag

2020-03-03 15:57
Indkaldelse til generalforsamling kommer separat. Der vil være øl og vand. (Indkaldelsen kan ses under vedtægter / referater).

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16/3-20.

Bestyrelsen vil behandle forslag samt endeligt budget og regnskab på et bestyrelsesmøde d. 7/4-20 kl. 19:00 hos Jens T.


Indkaldelse til arbejdsdag

Søndag d. 29-03-20 kl 10

Vi skal beskære rødtjørnene og lave låger mod søen og mod cykelstien.

Jens T. har købt rottefælder, hvis du har rotter kan du få udleveret fælde hos Jens T.

Kurt Thomassen har 70 års fødselsdag og 40 års jubilæum fredag d. 20/3-20, vi har gjort grundejerforeningen, som måske er samarbejdspartner, opmærksom på dette.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia

Andelsforeningen Søbo