2019-08-28 Nyhedsbrev

2019-08-31 10:24
Kære alle   

Jeg tillader mig nok en gang at minde om, at vi ingen vicevært har og at gentage mig selv, når jeg siger, at hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, så foregår det med en seddel i postkassen. Man banker ikke på døren med mindre det er uopsætteligt. 

Hvis vi ikke får tømt affald er det ikke uopsætteligt, du kan bare ringe til HTK og høre hvorfor.

Det er ikke uopsætteligt, at der er mider og orme i affaldscontaineren, det er helt normalt på varme dage, siger skraldemændene. 

Men husk alt affald i poser og åbningen opad, så det ikke flyder ud i bunden.
Der sad en pakke råt, hakket oksekød og en ble fast i bunden af containeren, de har måske  ligget over fra sidst. 

Det står alle frit for at spule containeren og andet vedligehold i skraldeskuret, vi har ingen andre til det. 

Vi har en bestyrelse til det administrative og absolut nødvendige ikke til noget praktisk. Det er en fælles opgave at deles om det, således sørger Pia for tilbud fra varmepympesyn  i år, Jens C har denne gang ringet efter afhentning af haveaffald, de kommer primo september og Jens C har også spulet affaldscontaineren denne gang. 

Jeg siger tak på alles vegne. 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo