2019-07-29 Nyhedsbrev

2019-07-30 12:00
Bestyrelsen holder møde mandag d. 12/8.-19 kl 19, så har du et punkt til dagsorden, læg det i postkassen hos 26L, 26C eller 26 H

Sankt Hans blev en stille aften, hvor vi bare var 4 mand, men Grundejerforeningen holder sommerfest d. 10/8, du kan nå at tilmelde dig inden onsdag.

Referatet fra generalforsamlingen er langt om længe kommet på hjemmesiden, vi beklager ventetiden.
https://xn--absbo-thorsager- 7tb.dk/uf/110000_119999/ 110135/ 9af20350f86024e3876f03e1856dda 1f.pdf

Vi minder lige om, at affald skal sorteres og altid i poser inden det kommer i containeren og meget gerne presses sammen i posen, så vores affald kan være i containeren.
Det gælder også ved fester, tal e.v.t. med jeres gæster - der har været problemer med at få plads sidst på 'ugen'.

HTK har været forbi at suge slam og klager igen over opmagasinering på deres grund. De kan ikke passere forsvarligt.
Kommunen ejer jorden langs jordvejen ind til hækken ved kompostbeholderne. 26 I og 26K har tinglyst brugs- og vedligeholdelsespligt på en ekstra meter,
hvorfor hækken er flyttet 1 m længere ud. Men har således ikke brugsret over jordlod på yderside af hækken.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia

Andelsforeningen Søbo