2019-03-08 Generalforsamling

2019-03-09 12:00
Kære Søboere :)

Vi må desværre udsætte generalforsamlingen d. 28/3-19.

Generalforsamling i A/B Søbo bliver i stedet for onsdag d. 1/5-19 kl 19:00 i forsamlingshuset.

Dagsorden med regnskab, budget og forslag om udskiftning af Velux-vinduer og forslag om skift af administrator følger.

Information fra HTK

”Kære borger
NY AFFALDSORDNING
Alle husstande skal frasortere 50 % af affaldet til genanvendelse. Den nye affaldsordning er beskrevet i nyt regulativ, som er sendt i høring
https://www.htk.dk/Politik/ Hoeringer-offentliggoerelser/ Aktuelle-hoeringer/Nyt- regulativ-for- husholdningsaffald.aspx
BORGERMØDE
Torsdag 28. marts kl. 17-19 vil blive afholdt borgermøde på Rådhuset, med fremvisning af nye beholdere, orientering om den nye ordning samt mulighed for at få svar på spørgsmål.
Venlig hilsen
Team Affald
Driftsbyen ”


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Pia, formand

Andelsforeningen Søbo