2019-02-01 Referat af bestyrelsesmøde d. 31-01-19 og nyhedsbrev

2019-02-01 22:25
Hej Søboere :)

Vi holder ikke beskærerdag i år alligevel, blot en almindelig arbejdsdag.

Arbejdsdag søndag d. 5. maj kl 10, arbejdsplan følger, men vi skal bl.a. have strøet for mos og revet plænen efterfølgende. Vi håber på stort fremmøde, det var kun C,F,H,L og E - overvejende bestyrelsen der mødte til sidste arbejdsdag.

Generalforsamling i A/B Søbo torsdag d. 28/3-19 kl 19:30 i forsamlingshuset, dagsorden følger.

Husk at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige onsdag d. 13/3-19

Bestyrelsen arbejder som tidligere nævnt på et forslag til løbende udskiftning af Veluxvinduer.

HTK har 20/11-18 sendt et brev til A/B Søbo omkring radonmåling af boliger. Der er nogle boliger i kommunen, hvor niveauet har været højere end Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler som vejledende grænseværdi. En radontest koster typisk 500-1300 kr. pr bolig. I kan læse mere på

https://www.bolius.dk/ radonfrithjem/

I løbet af april og maj køber Søbo ( Jens 26 C ) hvid og vinduesblå maling, så vi kan vedligeholde og male vores træværk i løbet af sommeren.

Husk at pladsen bag cykelskuret ikke er til storskrald, det skal sættes ud til afhentning, når HTK's renovationsbiler kommer.

Hundeluftning med efterladenskaber, skal ikke ske på fællesarealet og husk at samle op efter hunden også på stier ved og omkring søen. Det samme gælder for cigaretskodder, de skal ikke smides i naturen.

Næste bestyrelsesmøde i Søbo bliver torsdag d. 7/3-19 kl 19:30 hos Lise.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia

Andelsforeningen Søbo