2018-11-26 Nyhedsbrev

2018-11-28 09:21
Kære søboere :)

Vi har fået hentet haveaffald af kommunen, Jens 26 C har ordnet det, der er lidt oprydning med en skovl efter det, så hvis I mangler lidt motion i kulden ;)

Vores hjemmeside er blevet opdateret.

Jens 26 C har en hovednøgle til lukning af vand uden for boligen, VVS'ere har den sjældent og det er lovpligtigt at have en hane indendørs til lukning af vand i boligen, så det burde ikke være nødvendigt, men vi har lige haft en kedelig sag, så derfor har vi investeret.

I den forbindelse har vi også opdateret procedure ved forsikringsskader, Ninna har opdateret hjemmesiden.

Her er i korte træk orientering om den kedelige sag, som vi håber at undgå i fremtiden.

I sommer har vi i en af vores andele haft en vandskade, som blev opdaget ved hjemkomst fra sommerferie, og anmeldt senere.
Bestyrelsen blev indblandet, da vi korrekt svarede at vandskade og rør ikke dækkes af A/B Søbos forsikring. Andelshavere blev helt korrekt henvist til egen indboforsikring, men de tog imidlertid egenhændigt kontakt til vores forsikringsselskab, som fejlagtigt indvilligede i at dække følger af vandskade på deres køkkeninventar. Alm Brand var ikke opmærksom på at det var en andelsforening, hvor køkkeninventar en indbo og at andelshaverne ikke var bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fik orienteringsmail og blev oplyst i telefonsamtale om, at den ikke ville blive draget til ansvar praktisk, juridisk eller økonomisk, hvilket undrede os.
Alm Brand har imidlertid begået en fejl, da det ikke er tilladt ifølge persondataloven, at andelshavere selv anmelder skade, så derfor opdateringen på hjemmesiden. De skulle have henvist til indboforsikring og vejledt korrekt.
Desuden har de ikke en vurderingsrapport af skaden, så årsag kan fastslås. Der har været flere håndværkere på inden skaden vurderes. Samtaler med de håndværkere forsikringsselskabet har udpeget til vurdering har heller ikke båret frugt. Alm Brand har kørt sagen med andelshaverne selv og sender nu regningen på selvrisikoen til A/B Søbo, selv om vi ikke har godkendt reparationsrapporten, det har andelshaverne selv !
I følge ABF's jurister skal andelshavere selv betale selvrisiko på bygningsskadeforsikring, uagtet skaden kan være opstået som følge at tidligere andelshaveres håndtering af andelen og uagtet at regningen formelt kommer til A/B Søbo, da vi står som forsikringstagere.
Bestyrelsen har på forhånd valgt at betale de 3796 kr. fra fælleskassen til selvrisikoen når fakturaen forfalder til betaling, da vi ikke ønsker at diskutere yderligere med de pågældende andelshavere. Vi håber på jeres forståelse. Vi havde ikke haft denne sag, hvis andelshaverne havde fulgt bestyrelsens vejledning. At Alm Brand så har brudt persondataloven m.v. er også beklageligt, men fakta er at bestyrelsen vejledte korrekt og andelshavere ikke selv kan anmelde en skade og køre sagen uden om bestyrelsen.

I fremtiden bliver det bestyrelsen der anmelder og kører sagen, regningen på selvrisiko kommer stadig til A/B Søbo, men betales af andelshaveren. Alm Brand har opdateret deres medarbejdere.

Husk i denne tid at vi har pligt til at rydde sne og gruse/salte glatte fliser hver især foran vores egne døre og den der har uge har ansvar for fællesstien ved skraldeskuret og fortorvet ud for andelsforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Pia, formand

Andelsforeningen Søbo