2018-08-01 Referat af bestyrelsesmøde d.2018-07-19 samt nyhedsbrev

2018-08-01 12:50
Sommerfest – husk tilmelding til vores sommerfest lørdag d. 18. august, vi vil gerne have besked senest søndag d. 12/8.

Vi har fået tilbud på udskiftning af Velux-vinduer, i forbindelse med at bunden er røget af et af vinduerne i 26L. 26L har fået det nødtørftigt repareret og det bliver udskiftet ultimo august.

Vi arbejder på et forslag til generalforsamlingen om at udskifte løbende over 2-3 år ligesom ved øvrige vinduer og døre. Tømrer vurderer tilstand og tager de mest trængende først, og på den måde en plan over et par år for udskiftning af de vinduer, der trænger. Vi har besluttet det bliver hvid plast, så vedligehold bliver minimalt. Men som sagt mere om det til generalforsamlingen.

Vi talte muligheden for at skifte elselskab til billigere og mere miljørigtig strøm. Det arbejder vi videre med på et senere tidspunkt.

Vi skal have tjekket op på havemøbler og se efter et nyt havebord på tilbud sidst på sæsonen, samt renovere, oliere o.s.v., de møbler vi har.

Jens 26C, indkøber hvid maling til kviste og skure samt gråblå maling til vinduer og døre på nettet, så vi kan male det der trænger, der vil være fri adgang til det i skraldeskuret. Mangler du en pensel til at male dine vinduer, indkøber du en og afleverer regning hos Jens, 26C . Det er en god ide at få malet træværket inden vinteren. Mikkel opbevarer det fra oktober til marts, frostfrit.

Vi har forslag om et skur bag cykelskur e.v.t. til græsslåmaskine, brænde m.v., Jens tegner udkast og laver en beregning, som vi tager med på generalforsamling.

Vi er opmærksomme på at få forbedret den lille 'kanal' fra regnvandsbeholderen ud mod søen og reparere vejbrønd ved P-plads 26 E. Emner til arbejdsdag.

A/B Søbo har en bygningsforsikring hos Alm Brand. Som andelshaver kan du ved skader på bygning henvende dig til Alm Brand Erhverv og anmelde skade. Bestyrelsen vil få besked om, at skade er anmeldt, men har ikke noget ansvar, det er den enkelte andelshavers.Ninna har uploaded hele policen og betingelserne under 'Drift/vedligehold' på hjemmesiden, absøbo-thorsager.dk . I forsikringsbetingelserne kan du se, hvad der er dækket. Andre skader kan e.v.t. dækkes af din private indboforsikring.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/Pia, formand

Andelsforeningen Søbo