2018-03-08 Nyhedsbrev og reminder

2018-03-08 19:44
Kære Søboere,

Så er det på Søndag kl 10, vi skal beskære solbær og potentil samt have styr på hassel og evt. fælde pilen, vel mødt :)

Jeg var til grundejerforeningsmøde i går og informerede om kommunens kæde ved indkørslen til regnvandsbassinet. Jens er i dialog og når frosten går af jorden, vil de sætte højere pæle op, så deres grønne mænd ikke kan køre over kæden :)

Jeg spurgte til, om der var andre der kunne være interesserede i at sikre hastigheden for cyklister på Tingstien med vej bump. Om det evt. var en ide at arbejde videre med det for grundejerforeningens bestyrelse.

Her inden min ferie røg bunden af et Velux-vindue, som er blevet nødtørftigt repareret, men skal skiftes til sommer. I min ferie var der så endnu en vandvarmer der måtte skiftes, vi har nu skiftet i alt 3 og må nok se i øjnene at resten skal skiftes inden for en årrække. Vi står selv for vedligehold af vandvarmeren, betaler når der skal renses, skiftes anoder m.v. og for vedligehold af rørføringen. Selve vandvarmeren betaler Søbo og derfor er andele med ny vandvarmer ikke dyrere end andele med gamle.

HUSK generalforsamlingen tirsdag d. 27/3-2018 kl 20 i forsamlingshuset, det er foreningens øverste myndighed, så det er her, du kan gøre din mening gældende.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Pia

Andelsforeningen Søbo