2018-02-20 Referat af budgetmøde og indkaldelse

2018-02-20 22:09
Bestyrelsen har i dag holdt budgetmøde og afleverer regnskab og forslag til revision. Regnskab for 2018 bliver omdelt så snart, vi har det retur.


Vedhæftet en indkaldelse til generalforsamling, samt deadline for indlevering af forslag til generalforsamlingen - eventuelle forslag kommer på som punkter inden eventuelt.
Husk vi skal have forslag, hvis der skal kunne tages en beslutning på generalforsamlingen. Vi kan ikke beslutte noget under eventuelt.

Lotte, 26A har fået tilladelse til at opstille Søbos telt d. 27/4-18 i forbindelse med privat fest.

Venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia

Andelsforeningen Søbo