2018-02-08 Referat af bestyrelsesmøde

2018-02-09 18:00
Kære Søboer

Så har vi holdt bestyrelsesmøde igen. Lise og jeg har sideløbende arbejdet med en procedure for salg af andel, herunder revidering af eksisterende lister. 26 K har fået skiftet hoveddøren.

Til stede: Jens T, Lise, Mikkel og Pia - Afbud: Ditte

Næste bestyrelsesmøde bliver et budgetmøde: Tirsdag d. 20/2-18 kl 19 – kl 20 hos Jens T
Regnskab 2017, budget 2018, mulig huslejeregulering og generalforsamling er på programmet.

Generalforsamling bliver formodentlig sidst i marts.

Grøn dag søndag d. 11/3-18 kl 10 – kl 13

med beskæring og udtynding ved roden af potentillaer, hassel, solbær, æble, blomme og e.v.t. fældning af pil og opstamning af rødtjørn. Brombær ?

Vi får en almindelig arbejdsaften senere i april, hvor de andre opgaver klares.
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Pia, formand
Andelsforeningen Søbo