2017-09-28 - Referat af bestyrelsesmøde

2017-10-03 18:10
Hovedpunktet var tilbud på udskiftning af dør 26 K endvidere evaluerede vi på sommerfest og grøn dag.

Vi valgte billigste tilbud som er fra tømrer Kurt Thomassen som er på 16750 kr.. Det er mange penge ud af vores lille vedligeholdelsesbudget,
men vi holder os inden for de 25000 kr som bestyrelsen i følge Ekstraordinær generalforsamling i Søbo 30. april 2016 kan disponere over uden indkaldelse til
generalforsamling og tømreren vurderede at døren skal skiftes.

Vi tager henvendelse til grundejerforeningen Thorsager med henblik på, at den kontakter kommunen, om den kan opstille cykelchikane - ved Søbo eller før - på cykelstien til hovedgaden
for at mindske risikoen for sammenstød med cykelryttere. E.v.t. chikane som i den anden ende ved hovedgaden.

På næste møde fastsætter vi dato i februar for beskæring af buske og træer og en grøn dag lidt senere på foråret.

Pia og Lise vil i løbet af vinteren opdatere manual for salg af boliger i Søbo.

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 8/2-18 kl 19:30 hos Lise

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Andelsforeningen Søbo