2017-06-08 - Referat af bestyrelsesmøde

2017-06-19 05:37
Bestyrelsen har holdt møde igen.

Vi samlede lidt op på de forskellige opgaver. Der er ved at være styr på bankaftalerne og Pia har som formand fået sit dankort netop i dag.

Salget af 26 G får sin endelige afslutning d. 1/7-17.

Vi talte om sommerfest og grøn dag til efteråret, hvordan vi bevarer den gode stemning og får nogle gode dage sammen.
Husk i den forbindelse også at tænke på naboen, når du låner vores fælles redskaber, at de ikke bare henstår i haven.

Pap- og flaskecontainere bliver tømt automatisk af HTK, men ikke så ofte som de andre affaldscontainere, så husk at klappe papaffald sammen. Der var ikke plads nok ved sidst tømning.

Vi holder grøn dag eller arbejdsdag søndag d. 17. september kl 10 til efter frokost. Vi håber at få ordnet græsområderne ved siden af parkeringspladserne, så alle kan komme tørskoet ud af bilerne.
Måske noget armeringsbelægning, herom nærmere senere.

Er der gode forslag til sommerfesten, så sig endelig til, vi er åbne :)
Jens tager fat i en tømrer til vinduer og døre.

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver slået op på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ Pia
Andelsforeningen Søbo