2017-03-29 - Nyhedsbrev og referat af bestyrelsesmøde den 28. marts

2017-03-29 12:00
 
Hej alle i A/B Søbo,

Den ny bestyrelse har holdt sit første møde og holder det næste allerede onsdag d. 18/4-17 kl. 19:30, hvor vi samler op og finde nye mødedatoer.
I er velkomne til at aflevere forslag til bestyrelsen, som så vil blive behandlet på kommende møde.

Vi ønsker naturligvis at takke Johnny fra hele A/B Søbo for mange års tro tjeneste og arbejde i bestyrelsen, heraf rigtig mange som formand.
1000 tak til Johnny, som bl.a. efterlader os en flot hjemmeside og velkomstfolder. Vi arbejder på sagen ;)

Ninna vil gerne fortsætte som webmaster på vores hjemmeside og kører den i tæt samarbejde med formanden.

Lene har frabedt sig god-bedring-buketter til Mie fra Grundejerforeningen Thorsager, men ser anderledes på det, når hun om cirka 3 uger flytter hjem til sin mor og kan passe blomsterne.

Referatet af Generalforsamlingen d. 23/3-17 er lige på trapperne. Hvis det bliver færdigt i denne uge, vil det komme på hjemmesiden under referater i løbet af næste uge.

Hvis I har brug for nøglen til kædebom til stien ved søen, kan Ditte 26 K kontaktes. Vi opdaterer hjemmesiden.

Husk at I altid er velkomne til at købe almindeligt bilbenzin i en af de 3 dunke i fællesskuret til græsslåmaskinen. Bonnen kan afleveres i Jens 26 C's postkasse, som så kontakter dig.
Vi får serviceret den store græsslåmaskine til fællesplænen i løbet af april, den lille maskine har vi fortsat til de private haver.

Referat af bestyrelsesmøde d. 28/3-17
Den ny bestyrelse er så småt ved at få styr på opgaverne og er i gang med et salg af 26 G formodentlig pr. 1/6-17.
Lejligheden skal udbydes til internt byttesalg, men kan sælges i forbindelse med bytte af bolig og det bliver den formentlig.

Arbejdsdagen har i mange år ligget på første søndag i april, men vi tænker, det bliver en hverdagsaften i løbet af april eller maj.
Der bliver græsplænetrimning på programmet. I hører nærmere senere.

Vi besluttede at bestyrelsen kan kontaktes via formanden. I tråd med snakken på generalforsamlingen besluttede vi, at vi fremover kan aflevere post i postkassen 26L, sende mail via hjemmesiden:
http://xn--absbo-thorsager-7tb.dk/
hvor formanden modtager mailen og besvarer den evt. i samarbejde med den øvrige bestyrelse, eller henvende os personligt til formanden i træffetiden.
Vi vil bestræbe os på at besvare henvendelser hurtigst muligt og senest i træffetiden, med mindre det er akut.
Træffetid vil være mandage i lige uger kl. 19-20 med mindre andet er aftalt og såfremt formanden ikke er bortrejst.

Vi skal have opdateret hjemmesiden og velkomstfolderen med den ny bestyrelse.

Vi arbejder på at få lavet en blanket og vejledning med procedurer og adresser til brug ved salg af andele for at lette arbejdet for bestyrelsen.
Der kommer mail til alle, så snart vi hører nærmere fra NETS, om fremtidig betaling af boligafgift. Det kommer til at foregå ved bankoverførsler.

Med venlig hilsen

Pia formand i
Andelsforeningen Søbo