2017-04-19 - Referat af bestyrelsesmøde m.v. apr.

2017-04-19 12:00
 
Til beboerne i A/B Søbo :)

Vi har holdt bestyrelsesmøde og samlet op på overleveringen fra den gamle bestyrelse til den ny.
Jeg har som formand modtaget alt materialet, hvoraf det meste er scannet ind og lagt på ekstern harddisk.
Fantastisk stort og flot arbejde fra tidligere bestyrelse.

Ligeledes har webmaster, Ninna, og kasserer, Jens, en ekstern harddisk til henholdsvis hjemmesiden og aktuelle regnskab.
Bankforretningerne forventes at være ordnet snarest.

Vi er godt i gang med salget af 26 G pr. 1/6-17 og har fundet et yngre par med børn, som har fået tilbudt andelen. Vi udarbejder den endelige salgsopstilling snarest og håber at lukke handlen i løbet af de næste uger.

Vi har besluttet at høre, om der stadig er problemer med døre, vinduer og evt. fugt/manglende dræn nogen steder.
Har I den slags problemer bedes I lægge en seddel i formandens postkasse eller sende en mail via Søbos hjemmeside med husnummer og beskrivelse af problem.
Herunder hvor, eksempelvis vindue i stue eller havedør.
Vi vil gerne have besked inden 1/5-17, så kontakter vi håndværkere, som ser nærmere på, om det er muligt at udbedre og bestyrelsen tager stilling til økonomien.Vigtige datoer:

Mandag d. 24/4-17 kl. 17 - Arbejdsaften med pizza
Mandag d. 1/5-17 - Deadline for post med vinduer/døre/dræn
Mandag d. 1/5-17 - Husk vi går over til bankoverførsel af huslejen, Nets aftaler er opsagt.
Torsdag d. 8/6-17 kl. 19:30 - Bestyrelsesmøde hos Lise, brug gerne Søbo-mailen på hjemmesiden, hvis du har noget, vi skal tage op.
Lørdag d. 19/8-17 - Sommerfest - sæt kryds i kalenderen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/ formand Pia
Andelsforeningen Søbo