2016-07-12 - Nyt fra bestyrelsen

2016-07-12 19:38
Der har været afholdt bestyrelsesmøde, hvor der blev fulgt op på nedenstående sager, som bestyrelsen har færdiggjort eller fortsat arbejder med:

Der har været observeret rotter i Søbo - Giftkasser har været opsat, men er nedtaget igen, da problemet er løst. Der er fordring forbudt i naturen.

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at stramme op omkring reglerne ved køb og salg af boliger i Søbo. Dette skyldes, at der har været en del udfordringer og arbejde i forbindelse med sidste salg af boligen 26 K. Der arbejdes fortsat videre med dette.

Der er indkøbt nye udendørslamper, som vil blive opsat af autoriseret elinstallatør.

Tømrermester Michael Ørum har gennemgået Søbo's vinduer og har afgivet tilbud på vinduer og lister, der skal udskiftes. Det forventes, at arbejdet opstartes 2. uge i september. Mere info omkring dette senere på sommeren.
 
Reparationen af tagrenderne er endelig færdiggjort.

Bestyrelsen har haft kontaktet Høje Taastrup Kommune vedrørende kæden, der lukker vejen af ved Svanesøen bagved cykelskuret. Kæden havde ikke været sat fast igennem et stykke tid. Men for at undgå uvedkommende, er den nu kommet op at hænge igen med lås på. Formanden ligger inde med en nøglen til hængelåsen, sådan at vi kan tage kæden af og på ved behov.

Græsslåmaskinen trænger til at blive serviceret. Jens Thorlak vil indkøbe reservedele og selv servicere den.

Der vil blive indkøbt en ekstern harddisk til Søbo, da der efterhånden bliver mere og mere, der skal hentes som downloadet filer, bl.a. ABF håndbog.

Bestyrelsen henstiller til, at de kvistei Søbo, som ikke blev malet sidste år, bliver malet i år.

Der er fra Søbo givet en buket blomster til den lille nye Søbo’er i 26K, som kom til verden den 23. maj.

God sommer
 
Mvh

Bestyrelsen
Andelsforeningen Søbo

www.absøbo-thorsager.dk