2016-05-05 - Nyt fra bestyrelsen april 2016

2016-05-05 21:27
Der har været afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2016.

Tilstede: Jens, Tina, Jens T, Johnny og Lotte.

Nedenstående emner blev drøftet:

Dialog omkring størrelsen af gaver, der bliver givet i Søbo.

Der er indhentet tilbud på installation af nye udendørslamper.
Installation af autoriseret elinstallatør: Kr. 6.700,- inkl. moms.
Lamper inkl. lavenergipærer: Kr. 6.000,- inkl. moms.

Græsslåmaskinen vil i løbet af sommeren, ikke være at finde i skuret, da den skal have et eftersyn.

Tagrender skiftes og repareres d. 20.4.2016 - Sagen kører.

Varmtvandsbeholdere bliver afkalket mandag d. 25.4.2016 af Strube VVS. Vurderes det af Strube VVS, at en varmtvandsbeholder ikke kan mere, bliver denne skiftet til en ny. Husk at motioner håndtag/balofix, så disse ikke kalker til - Sagen kører.

Tømrermester Michael Ørum, besigtiger vinduer i begyndelsen af Juni måned.

30. april har vi arbejdsdag kl. 10.00, hvor første punkt er ekstraordinær generalforsamling, derefter oprydning i cykelskuret og andre opgaver.

Jakob og Ditte har fugt i haven og muligheden for, at der også skal laves dræn i deres have er til stede. Dette vil have en udgift på ca. kr. 50.000.

Huslejestigningen vil først være at se i Juni måned.

Der bliver indkøbt nyt sejl,som kan sættes op sammen med teltet til sommerfesten. 26 B donerer deres Weber kuglegrill til Søbo.

Næste bestyrelsesmøde 14.6.2016 kl. 19.30.


PS: I forbindelse med VVS arbejdet af varmtvandsbeholderne, er der nogle ventiler i nogle af boligerne som også skal skiftes. Det vil der blive samlet op på den 9. maj, og dem som det berører vil få nærmere besked omkring dette.