2016-01-24 - Nyt fra bestyrelsen jan. og datoer i 2016

2016-01-24 12:00
Torsdag den 14. januar blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor nedenstående punkter blev
drøftet:

1. Under det voldsomme snevejr, natten mellem den 21. og 22. november 2015, led flere af
tagrenderne i Søbo et knæk. Det er derfor aftalt, at Tømrermester Kurt Thomassen den
28. januar kommer og gennemgår samtlige tagrender med henblik på at få skaderne
udbedret. I bedes venligst sørge for, at der er adgang til jeres haver.

2. Der er indhentet tilbud på afkalkning af vores vandvarmere hos Strube VVS. Prisen for
rensning, udskiftning af anoder og bundpakninger i samtlige vandvarmere beløber sig til
ca. 22.000 kr. inkl. moms. Men da beløbet overstiger det, som bestyrelsen kan råde over,
vil det komme som et punkt på generalforsamlingen.

3. Flere af Søbo's vinduer har set bedre dage og i den henseende vil de blive gennemgået
af Tømrermester Michael Ørum. Under gennemgangen vil gummi-listerne på vinduerne
blive skiftet. Yderligere information følger senere.

Vigtige datoer for 2016 er blevet fastlagt:

Generalforsamling: Mandag den 21. marts, kl. 19 (Indkaldelse bliver sendt senere)
Arbejdsdage: Lørdag den 30. april, kl. 10
Søndag den 30. oktober, kl. 10
Sommerfest: Lørdag den 10. september

Datoerne fremgår på hjemmesiden og er også opsat på opslagstavlen i affaldsskuret.